دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی : حذف کنکورهای ارشد و دکتری در دستور کار قرار گرفت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی : حذف کنکورهای ارشد و دکتری در دستور کار قرار گرفت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره احتمال ایجاد تغییرات در کنکور ۱۴۰۰گفت: حذف کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری در دستور کار نقشه جامع علمی کشور است.

سعید رضا عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جلسه مشترکی میان ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برگزار شد تا موضوعاتی که نیازمند همکاری و همفکری با مجلس شورای اسلامی است مورد همفکری قرار گیرد از جمله مسئله سهمیه ها بود چرا که سهمیه های مهم مثل سهمیه ایثارگران مصوب مجلس است و اصلاح یا لغو آن باید توسط مجلس شورای اسلامی انجام شود.

امیدواریم تغییر در سهمیه ها به کنکور سال بعد برسد

وی با بیان اینکه امیدواریم این تغییرات در سهمیه ها به کنکورهای بعدی برسد، درباره تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی خاطرنشان کرد: امکان تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی در این تسهیلات حذف شد؛ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می توانند در این زمینه به حسب شرایط تغییراتی را انجام دهند.

حذف کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری در دستور کار نقشه جامع علمی کشور

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حذف کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری، گفت: حذف کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری در دستور کار نقشه جامع علمی کشور است و کمیسیون آموزش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی روی اعمال تغییرات در کنکور کار می کند. همچنین مجلس شورای اسلامی در مورد برگزاری کنکور دوره دکتری یک مصوبه دارد که آزمون این دوره باید به صورت متمرکز برگزار شود و حل آن باید در تعامل با مجلس صورت گیرد.

وی تاکید کرد: در این سال ها بارها گفته شده است که قصد داریم به سمت تغییر روش سنجش و پذیرش دانشجو برویم، حتی مجلس قانونی را در این زمینه تصویب کرد که بر اساس آن حذف کنکور تا پنج سال آینده قطعی شود اما پنج سال گذشت و این اتفاق هم نیفتاد.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصمم است که کنکور را به یک نتیجه ای برساند

عاملی ادامه داد: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصمم است که کنکور را به یک نتیجه ای برساند و حساسیت مسأله این است که روش جایگزین، ضریب اطمینانی را که هم اکنون وجود دارد شامل امن بودن و عدالت در سنجش، داشته باشد.

استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: به نظر می رسد در این تصمیم گیری باید به چند اصل توجه کرد: اصل اول تمایز ایجاد کردن بین سنجش و پذیرش، در حال حاضر سازمان سنجش هم سنجش را انجام می دهد و هم پذیرش را تحمیل می کند. ولی ما می توانیم سنجش را در دوره کارشناسی بصورت متمرکز انجام دهیم ولی پذیرش را بر عهده دانشگاه ها بگذاریم. در گذشته هم این سابقه را داشته ایم.اوایل انقلاب در مقطعی حتی بین سنجش و پذیرش تمایز وجود داشت. سنجش را به صورت متمرکز انجام می دادند و فرد با نمره سنجش اقدام به درخواست پذیرش در دانشگاه های مختلف می کرد؛ روشی که در بسیاری از کشورها متداول است.

وی افزود: حتی افراد در این کشورها بر اساس برآورد نمره سال آخر دبیرستان به صورت موازی برای پذیرش در چند دانشگاه اقدام می کردند. اصل دوم برگزاری امتحان در چند مقطع زمانی است که اضطراب انحصار زمانی را از بین ببریم و شانس افراد را برای آزمون در چند مقطع قرار دهیم.

سیاست اصلی اصلاح روش سنجش و پذیرش

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: از طی کردن این مسیر نباید بترسیم و سیاست اصلی اصلاح روش سنجش و پذیرش بر اساس تجارب موفق است.

عاملی درباره سیاستگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو، اظهار داشت: فرایند کارشناسی این موضوع سخت است و نمی توان به جمع بندی سریع رسید اما این موضوع با سرعت در حال بررسی است. قدم اولی که برداشته شد، آسیب شناسی وضعیت موجود سنجش و پذیرش دانشجو بود. با جمع بندی این آسیب شناسی، سراغ مطالعات تطبیقی در خصوص تجربیات در دنیا رفتیم تا بعد به مدلی برسیم که با شرایط ما سازگار باشد.

احتمال ایجاد تغییرات در کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری در کنکور ۱۴۰۰

وی درباره احتمال ایجاد تغییرات در کنکور ۱۴۰۰ تاکید کرد: فکر می کنم در سطح کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری جای امیدواری باشد که این اتفاق رخ دهد اما در سطح کارشناسی باید جلوتر برویم تا حرف دقیق تر بزنیم.

عاملی درباره تعامل مجلس در خصوص ساماندهی سهیمه های کنکور خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات در نشستی که داشتیم روی باز برای همکاری نشان دادند؛ و حتی اعلام آمادگی کردند که طرح ۲ فوریتی برای این امر آماده کنند. در حال حاضر کمیته مشترکی در این خصوص بین کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی وستاد نقشه جامع علمی کشور شکل گرفته است که امیدواریم منتهی به نتیجه مفید و موثر شود.کد خبر 5013557

×

درود !

چطور می توانم شما را کمک کنم؟

لطفا جهت گفتگو بر روی آیکون سبزرنگ واتساپ کلیک کنید.

متشکریم

ایسما

× مشاوره